سامانه مدرسه هوشمند پویان

 پــرورشی
 بازدید سایت

 
اهداف مجتمع
اهداف مجتمع
  دبیرستان غیردولتی هدایت یکی از مقاطع واحد پسرانه مجتمع آموزشی تربیتی هدایت می باشد که در سال ۱۳۷۳ توسط موسسه فرهنگی تحقیقاتی مفید قم تاسیس ...مشاهده ی مطلب 

 مسابقات