سامانه مدرسه هوشمند پویان

 پیام‌رسان ها
 پــرورشی
 آمار بازدید ها

پس از ورود به سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی به آدرس www.irtextbook.ir یا www.irtextbook.com

در قسمت "ثبت سفارش دوره ای توسط دانش‌آموزان" بر روی "ورود دانش‌آموزان" کلیک کنید.


 
در قسمت مشخص شده "کد ملی" و "شماره سریال شناسنامه" را وارد کرده و سپس بر روی دکمه "ورود" کلیک نمایید.

 
پس از ورود و مشاهده نام خود "ثبت سفارش" را انتخاب کرده.

 
پس از بررسی اطلاعات و پایه تحصیلی خود بر روی دکمه "ثبت سفارش و پرداخت" کلیک کرده و عملیات پرداخت را انجام نمایید.
#هدایت_مجازی

تاریخ انتشار: 1400/02/02

 مسابقات