سامانه مدرسه هوشمند پویان

 پیام رسان
 آمار بازدید ها
 
کادر اجرایی
جناب آقای سعید باقری‌پور (مدیر گروه رشته تجربی)
نام و نام خانوادگی: سعید باقری‌پورمدرک تحصیلی: کارشناسی ارشدرشته تحصیلی: فلسفه آموزش و پرورشسمت: مدیر گروه رشته تجربیسنوات خدمت: 31 سالسابقه خدمت در هدایت: 1 سال   ...مشاهده ی مطلب 
جناب آقای حسام‌الدین ناصر (مدیریت)
نام و نام خانوادگی: حسام‌الدین ناصرمدرک تحصیلی: کارشناسیرشته تحصیلی: عمرانسمت: مدیریت دبیرستان دوره دومسنوات خدمت: 18 سالسابقه خدمت در هدایت: 10 سال   تلفن ...مشاهده ی مطلب 
جناب آقای علیرضا آقاجانی (معاونت اجرایی)
نام و نام خانوادگی: علیرضا آقاجانیمدرک تحصیلی: کارشناسیرشته تحصیلی: علوم تجربیسمت: معاونت اجراییسنوات خدمت: 44 سالسابقه خدمت در هدایت: 31 سال افتخارات: نمونه ناحیه و ...مشاهده ی مطلب 
جناب آقای علی امیری اصل (مسئول فناوری و تکنولوژی)
نام و نام خانوادگی: علی امیری اصلمدرک تحصیلی: کارشناسیرشته تحصیلی: مهندسی شهرسازیسمت: مسئول فناوری و تکنولوژیسنوات خدمت: 13 سالسابقه خدمت در هدایت: 7 سال ...مشاهده ی مطلب 
جناب آقای محمد صیاف‌زاده (معاونت پرورشی و معاونت گروه علوم تجربی)
نام و نام خانوادگی: محمد صیاف‌زادهمدرک تحصیلی: حوزویسمت: معاونت پرورشی و معاونت گروه علوم تجربیسنوات خدمت: 27 سالسابقه خدمت در هدایت: 17 سال افتخارات: نفر ...مشاهده ی مطلب 
جناب آقای علی فتحی (مسئول خدمات)
نام و نام خانوادگی: علی فتحیمدرک تحصیلی: دیپلمسمت: بابای دبیرستانسنوات خدمت: 27 سالسابقه خدمت در هدایت: 12 سال ...مشاهده ی مطلب 
جناب آقای امیر نزادی (مدیر گروه رشته ادبیات و علوم انسانی)
نام و نام خانوادگی: امیر نزادیمدرک تحصیلی: کارشناسی ارشدرشته تحصیلی: عمران - راه و ترابریسمت: مدیر گروه رشته ادبیات و علوم انسانیسنوات خدمت: 10 سالسابقه خدمت در هدایت: 10 سالافتخارات: ...مشاهده ی مطلب 

 آخرین مطالب