سامانه مدرسه هوشمند پویان

 پیام‌رسان ها
 آمار بازدید ها
 
کادر اجرایی
جناب آقای علیرضا آقاجانی (معاونت اجرایی)
نام و نام خانوادگی: علیرضا آقاجانیمدرک تحصیلی: کارشناسیرشته تحصیلی: علوم تجربیسمت: معاونت اجراییسنوات خدمت: 44 سالسابقه خدمت در هدایت: 31 سال افتخارات: نمونه ناحیه و ...مشاهده ی مطلب 
جناب آقای علی امیری اصل (مسئول فناوری و تکنولوژی)
نام و نام خانوادگی: علی امیری اصلمدرک تحصیلی: کارشناسیرشته تحصیلی: مهندسی شهرسازیسمت: مسئول فناوری و تکنولوژیسنوات خدمت: 13 سالسابقه خدمت در هدایت: 7 سال ...مشاهده ی مطلب 
جناب آقای محسن حاجی شیخی (مدیر گروه رشته ریاضی _ فیزیک)
نام و نام خانوادگی: محسن حاجی شیخیمدرک تحصیلی: کارشناسی ارشدرشته تحصیلی: مشاورهسمت: مدیر گروه رشته ریاضی _ فیزیکسنوات خدمت: 11 سالسابقه خدمت در هدایت: 4 سالافتخارات: فارغ ...مشاهده ی مطلب 
جناب آقای محمد صیاف‌زاده (معاونت پرورشی و معاونت گروه علوم تجربی)
نام و نام خانوادگی: محمد صیاف‌زادهمدرک تحصیلی: حوزویسمت: معاونت پرورشی و معاونت گروه علوم تجربیسنوات خدمت: 27 سالسابقه خدمت در هدایت: 17 سال افتخارات: نفر ...مشاهده ی مطلب 
جناب آقای علی عبد سرمدی (معاونت گروه ادبیات و علوم انسانی)
جناب آقای: علی عبدی سرمدی مدرک تحصیلی: کارشناسی در رشته ی عمران سابقه‌ی تدریس: 6 سال سابقه‌ی تدریس و فعالیت در هدایت: 3 سال ...مشاهده ی مطلب 
جناب آقای علی فتحی (مسئول خدمات)
نام و نام خانوادگی: علی فتحیمدرک تحصیلی: دیپلمسمت: بابای دبیرستانسنوات خدمت: 27 سالسابقه خدمت در هدایت: 12 سال ...مشاهده ی مطلب 
جناب آقای حسن کاشانی (مربی بهداشت)
نام و نام خانوادگی: حسن کاشانیمدرک تحصیلی: کارشناسیرشته تحصیلی: زیست شناسیسمت: مربی بهداشتسنوات خدمت: 6 سالسابقه خدمت در هدایت: 3 سال تلفن تماس: ...مشاهده ی مطلب 
جناب آقای کاظم کیومرزی (مدیریت)
نام و نام خانوادگی: کاظم کیومرزیمدرک تحصیلی: حوزویسمت: مدیریتسنوات خدمت: 26 سالسابقه خدمت در هدایت: 16 سال تلفن تماس:   025-32603439 ...مشاهده ی مطلب 
جناب آقای مهدی کیومرزی (معاونت پرورشی و معاونت گروه ریاضی _ فیزیک)
نام و نام خانوادگی: مهدی کیومرزیمدرک تحصیلی: حوزویسمت: معاونت پرورشی  و معاونت گروه ریاضی _ فیزیکسنوات خدمت: 22 سالسابقه خدمت در هدایت: 16 سال   ...مشاهده ی مطلب 
جناب آقای حسام‌الدین ناصر (مدیر گروه رشته علوم تجربی)
نام و نام خانوادگی: حسام‌الدین ناصرمدرک تحصیلی: کارشناسیرشته تحصیلی: عمرانسمت: مدیر گروه رشته علوم تجربیسنوات خدمت: 16 سالسابقه خدمت در هدایت: 8 سال   ...مشاهده ی مطلب 
جناب آقای امیر نزادی (مدیر گروه رشته ادبیات و علوم انسانی)
نام و نام خانوادگی: امیر نزادیمدرک تحصیلی: کارشناسی ارشدرشته تحصیلی: عمران - راه و ترابریسمت: مدیر گروه رشته ادبیات و علوم انسانیسنوات خدمت: 10 سالسابقه خدمت در هدایت: 10 سالافتخارات: ...مشاهده ی مطلب 

 آخرین مطالب