سامانه مدرسه هوشمند پویان

 پــرورشی
 بازدید سایت

 به گزارش روابط عمومی لیگ علمی بین المللی پیشگامان ایران اسلامی پایا  ، ثبت نام چهاردهمین دوره لیگ علمی بین المللی پایا  آغاز گردیده است و دانش آموزان و مدارس متقاضی شرکت در این دوره می توانند پوستر و دستور العمل  این دوره را که به پیوست ضمیمه گردیده است، دریافت نمایند.

دانلود دستور العمل چهاردهمین دوره

آدرس سایت ثبت‌نام:
www.sabt.payaleague.ir

 


تاریخ انتشار: 1399/11/23

 مسابقات