سامانه مدرسه هوشمند پویان

 پیام‌رسان ها
 پــرورشی
 آمار بازدید ها

تماس با:

مدیرعامل مجتمع هدایت:

025-32603254

مسئول واحد پسرانه:

025-32603252

مدیریت دبیرستان دوره دوم:

025-32603439

معاون اجرایی:

025-32603114

معاون پایه دهم:

025-32603656

معاون پایه یازدهم:

025-32603581

معاون پایه دوازدهم:

025-32603581

 

آدرس:

قم، میدان ارتش (ایرانمرینوس)، بلوار الغدیر، کوچه 8، دبیرستان دوره دوم پسرانه هدایت

 

 

 


نام:
آدرس پست الکترونیکی:
شماره تلفن :
پیام:
تصویر امنیتی:


 مسابقات